«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να εγκρίνει μια πιθανή στρατιωτική πώληση αμυντικών ειδών και υπηρεσιών στην κυβέρνηση της Τουρκίας για την υποστήριξη της αναβάθμισης του υπάρχοντος στόλου αεροσκαφών F-16 και σχετικού εξοπλισμού, με εκτιμώμενο κόστος 259 εκατομμύριων δολαρίων» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ενημέρωση του Κογκρέσου.

Η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια παρέδωσε την απαιτούμενη πιστοποίηση ειδοποιώντας το Κογκρέσο για αυτήν την πιθανή πώληση σήμερα.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας ζήτησε να αγοράσει αμυντικά είδη και υπηρεσίες για να υποστηρίξει τον στόλο αεροσκαφών F-16, για να συμπεριλάβει αναβαθμίσεις λογισμικού των αεροηλεκτρονικών συστημάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πτήσεων (OFP) με την ικανότητα Automatic Ground Collision Avoidance System (AGCAS), τροποποιήσεις λογισμικού για να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση του Πολυλειτουργικού Συστήματος Διανομής Πληροφοριών Block Upgrade II (MIDS BU II) που προμηθεύεται χωριστά, αναβαθμίσεις hardware και software, απόρρητα και μη απορρητα λογισμικά και υποστήριξη λογισμικού, εξοπλισμό υποστήριξης, κατάρτισης, ανταλλακτικά και ανταλλακτικά επισκευής, υπηρεσίες μηχανικής, τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και των εργολάβων και άλλα συναφή στοιχεία υλικοτεχνικής και προγραμματικής υποστήριξης. 

Αυτή η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών συμβάλλοντας στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας της Τουρκίας με το ΝΑΤΟ και στη διασφάλιση της ασφάλειας πτήσεων για τα υπάρχοντα αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας.

Η προτεινόμενη πώληση θα βελτιώσει την ικανότητα της Τουρκίας να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές απειλές και να βοηθήσει στην υπεράσπιση της πατρίδας της και του προσωπικού των ΗΠΑ που βρίσκεται εκεί.

Η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού και υποστήριξης δεν θα αλλάξει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Ο κύριος ανάδοχος θα είναι η Lockheed Martin Aeronautics Company of Fort Worth, TX. Δεν έχουν προταθεί γνωστές συμφωνίες αντιστάθμισης σε σχέση με αυτήν την πιθανή πώληση.

Η υλοποίηση αυτής της πώλησης δεν απαιτεί την ανάθεση εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή των εργολάβων στην Τουρκία.

Δεν θα υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα αυτής της προτεινόμενης πώλησης.

Αυτή η ειδοποίηση για πιθανή πώληση απαιτείται από το νόμο. Η περιγραφή και η αξία σε δολάρια είναι για την υψηλότερη εκτιμώμενη ποσότητα και αξία σε δολάρια με βάση τις αρχικές απαιτήσεις. Η πραγματική αξία σε δολάρια θα είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις τελικές απαιτήσεις, την αρχή του προϋπολογισμού και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες πώλησης, εάν και όταν συναφθούν.

Πηγή: ΕΡΤ | Ανταπόκριση – ΗΠΑ: Λένα Αργύρη, ertnews.gr