(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ç åõñùâïõëåõôÞò Åýá ÊáúëÞ ìéëÜåé óôï óõíÝäñéï ôçò Ïëõìðßáò, êáôÜ ôçí 1ç çìÝñá, óôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, ÐÝìðôç 20 Ïêôùâñßïõ 2022. Ôï Olympia Forum III äéïñãáíþíåôáé áðü ôï Ïéêïíïìéêü Öüñïõì ôùí Äåëöþí êáé ôçí åöçìåñßäá ÐÁÔÑÉÓ êáé èá äéåîá÷èåß óôéò 20 Ïêôùâñßïõ 2022 óôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï óôçí ÁèÞíá êáé óôéò 21-22 Ïêôùâñßïõ 2022 óôéò åãêáôáóôÜóåéò ôçò Äéåèíïýò ÏëõìðéáêÞò Áêáäçìßáò óôçí Áñ÷áßá Ïëõìðßá. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÔÓÏÌÙÊÏÓ Á.Å/ÂÁÚÏÓ ×ÁÓÉÁËÇÓ

Παρενέβη η Οικονομική Εισαγγελία διατάσσοντας έρευνα για την υπόθεση της Εύας Καϊλή προκειμένου να διερευνηθεί εαν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της δωροληψίας και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, εφόσον δεν διώκεται για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο Βέλγιο.

Ενώ το Qatargate συνεχίζει να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των βελγικών αρχών την επείγουσα παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο Οικονομικός Εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης ο οποίος ανέθεσε σε 2 επίκουρους εισαγγελείς του να ερευνήσουν για την διακρίβωση τέλεσης από την Εύα Καϊλή των αξιόποινων πράξεων της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παράγραφος 4
του ΚΠΔ (περί κωλύματος άσκησης νέας ποινικής δίωξης) καθώς και τη διερεύνηση κάθε άλλου αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ.Μπαρδάκης παρήγγειλε να ζητηθούν άμεσα από τις βελγικές δικαστικές αρχές, μέσω δικαστικής συνδρομής, σε συνεργασία με το εθνικό μέλος της Εurojust για την Ελλάδα, αντίγραφα της δικογραφίας που μέχρι τώρα έχει σχηματιστεί για την ευρωβουλευτή. Θα ζητηθεί επίσης πιστοποιητικό για τη δικονομικής πορείας της έρευνας.

Σημειώνεται ότι σήμερα ομολόγησε την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Ευρωκοινοβουλίου ο σύντροφος της Καϊλή σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό τύπο. Ζητά να αφήσουν ελεύθερη την ευρωβουλευτή. Στις 22 του μήνα η απόφαση για την προφυλάκισή της ή μη.

Την αθωότητα της Εύας Καϊλή επεσήμανε για άλλη μια φορά και ο δικηγόρος της Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Σαν σκάνδαλο βγαλμένο από αστυνομικά μυθιστορήματα»

Σε ρεπορτάζ του BBC λέγεται ότι «μοιάζει με σκάνδαλο βγαλμένο από αστυνομικά μυθιστορήματα. Ό,τι και να γίνει, σίγουρα θα εγείρει ερωτήματα για το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο».

Καμία ατιμωρησία για το σκάνδαλο της διαφθοράς ανέφερε η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και υπογράμμισε ότι «Χρειάζονται χρόνια, για να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, αλλά μόνο μία στιγμή, για να την γκρεμίσεις. Το μήνυμά μου θα είναι, ότι δε θα υπάρξει ατιμωρησία, δε θα μπει τίποτα κάτω από το χαλί, δε θα είναι δουλειά όπως συνήθως».

Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών: «Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Πρέπει να βασιστούμε στα γεγονότα. Το Ευρωκοινοβούλιο κάνει αυτά που πρέπει.  Και αυτό είναι καλό για τη διαφάνεια και για να δίνει το καλό παράδειγμα».

Τα πολλά νομικά παραθυράκια επεσήμανε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ασφάλειας, Μισέλ Βαν Χάλντεν, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «υπάρχουν πολλά παραθυράκια και πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές χώρες, που επιχειρούν τέτοιου είδους ενέργειες, ουσιαστικά να “εξαγοράζουν” τη στήριξη βουλευτών».

Ρεπορτάζ: Ντίνα Τσουκαλά

πηγή:ertnews.gr

%d