Ενημερωθήκαμε ότι στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 30ης Αυγούστου 2022, επικυρώθηκε η εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τον διορισμό της κας Μαριάνθης Παγουτέλη στη θέση της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.

Η κα Παγουτέλη είχε μειοψηφήσει στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού υπέρ της αθώωσης του Κωνσταντίνου Πλεύρη κατά τη γνωστή δίκη για το αντισημιτικό βιβλίο του «Εβραίοι, όλη η αλήθεια». Η κα Παγουτέλη είχε συντάξει ένα εκτενές σκεπτικό 32 σελίδων, δικαιολογώντας τις αντισημιτικές απόψεις του Κ. Πλεύρη.

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος διατυπώνει την έντονη δυσαρέσκεια του Ελληνικού Εβραϊσμού για την τοποθέτηση στην κορυφή της Δικαιοσύνης ενός προσώπου που δεν θα μπορεί να προασπίσει τη δεδηλωμένη θέση της Ελληνικής Πολιτείας ενάντια στον αντισημιτισμό, και μάλιστα ως Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη θα περιφρουρήσει τις αξίες της Δημοκρατίας απέναντι στους οπαδούς της μισαλλοδοξίας και του αντισημιτισμού.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος

*** ***

KIS PRESS RELEASE FOR THE APPOINTMENT OF THE VICE PRESIDENT OF THE SUPREME COURT IN GREECE

We were informed that the Greek Cabinet, during its meeting of August 30, 2022, sanctioned the proposal of the Justice Minister and appointed Supreme Court Judge Marianthi Pagouteli at the position of the Vice President of Greece’s Supreme Court (Areios Pagos).

During the first instance trial of Konstantinos Plevris* for his antisemitic book “Jews, the whole truth”, Mrs Pagouteli, Judge of Appeals at the time, gave a minority vote advocating for the acquittal of K. Plevris. Mrs Pagouteli in her 32page consideration behind the minority vote justified the antisemitic views of K. Plevris.

The Central Board of Jewish Communities in Greece expresses the strong resentment of the Greek Jewry for the appointment at the high level of the Greek Justice, of a person who cannot defend the declared position of the Greek State against antisemitism, even more so in the capacity of the Vice President of the Supreme Court of our country.

We express the certainty that the Greek Justice will safeguard the values of Democracy against the followers of intolerance and antisemitism.

Athens, September 2, 2022

Central Board of Jewish Communities in Greece

*Konstantinos Plevris, is a Holocaust denier and writer of several books against the Jews.