ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ- Σύμφωνο Συνεργασίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το Παράρτημα Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Βορείου Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (παράρτημα Βόρειας Ελλάδος) υπέγραψε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στο πλαίσιο της διαρκούς διάθεσης για συνεργασία με τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας μας.

Με το σύμφωνο οι δύο φορείς θεσπίζουν ένα μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και αλληλοϋποστήριξης που θα υλοποιηθεί με τις ακόλουθες αμοιβαία επωφελείς ενέργειες:

-Ένταξη στον Σ.Δ.Α.Δ.Ε: α) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού (HR) ως δόκιμα μέλη και β) αποφοίτων που ήδη απασχολούνται στο χώρο, ως τακτικά μέλη.

-Παροχή θέσεων εθελοντικής απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν εγγραφεί ως μέλη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε. - Παραρτήματος Β. Ελλάδος, σε δράσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου.

-Ανάπτυξη δικτύου αμφίδρομης πληροφόρησης για διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης και διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, α) στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και β) στις επιχειρήσεις - μέλη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

-Διάχυση της πληροφόρησης και υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΔΙΠΑΕ στα στελέχη επιχειρήσεων- μέλη του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.- και παροχή ειδικών τιμών παρακολούθησης των προγραμμάτων του ΔΙΠΑΕ από τα στελέχη επιχειρήσεων - μελών του Σ.Δ.Α.Δ.Ε.

-Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

-Συνέργεια στο σχεδιασμό κοινών ενεργειών επιστημονικού, επιμορφωτικού ερευνητικού και τεχνολογικού χαρακτήρα που άπτονται του ενδιαφέροντος του Σ.Δ.Α.Δ. Ε

-Συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των κοινών δράσεων των δύο φορέων με δίκτυα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

-Σχεδιασμός ενεργειών για την κοινή προβολή των απόψεών των δύο φορέων σε εθνικά, περιφερειακά και κοινοτικά θεσμικά όργανα.

-Προαγωγή αμοιβαίου και εποικοδομητικού διαλόγου για μεταρρυθμίσεις στους τομείς απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλειας και πρόνοιας.

Το Σύμφωνο υπέγραψε εκ μέρους του Συνδέσμου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού η πρόεδρος κα Σοφία Ευαγγελίδου ενώ από την πλευρά του πανεπιστημίου υπέγραψε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. καθ. κ. Νικόλαος Μουσιόπουλος.

H HellenicMail σε pdf

Η HellenicMail - Ειδική Έκδοση σε pdf

sardis rent a car banner

e-iatros

Αφεντικό στο «σπίτι» της

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

Πόση άδεια χρειαζόμαστε για να γεμίσουμε μπαταρίες;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Λιγότερα ταξίδια λόγω κλιματικής αλλαγής;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

   

«Θα μας λείψεις εσύ και η μουσική σου»