Δικαιοσύνη και ανάπτυξη

Του Κωνσταντίνου Καραγκούνη*

Όλοι συμφωνούν ότι το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης κατέχει κομβικό σημείο στην αναπτυξιακή πολιτική κάθε σύγχρονης Χώρας. Η εύρυθμη λειτουργία του δικαιοδοτικού μηχανισμού συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, τονώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Οικονομίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με το διεθνή δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελληνική Δικαιοσύνη εξακολουθεί να υπολαμβάνεται ως ανασταλτικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων, την ώρα που η Ελλάδα προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να ανέβει κάποιες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο πρόσφατο παρελθόν ο βρετανικός Economist, έστελνε το μήνυμα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον «Μην επενδύσετε στην Ελλάδα!» φέρνοντας ως ενδεικτικό μέγεθος τα περίπου πέντε χρόνια που απαιτούνται για την επίλυση μιας διαφοράς από μια δημόσια σύμβαση, ενώ η Ελλάδα παραμένει ουραγός σε σύνολο 189 χωρών στο πεδίο της προώθησης των δικαστικών υποθέσεων.

Ενώ η κατάσταση αυτή υποχρεώνει την Πολιτεία να δράσει άμεσα και να προχωρήσει στις αναγκαίες επεμβάσεις για την επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης, δυστυχώς η Κυβέρνηση αυτή, όχι μόνο δεν προωθεί μεταρρυθμίσεις αλλά είτε τις καθυστερεί, είτε τις αναβάλλει, είτε δυστυχώς πολλές φορές ακυρώνει ό,τι καλό χτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Σε μια ευνομούμενη χώρα, σε ένα δυτικό ευρωπαϊκό κράτος όπως είναι η Ελλάδα, το επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον ευνοείται εφόσον η Δικαιοσύνη επιτυγχάνει την ταχεία και οριστική επίλυση των διαφορών και τη μείωση της αβεβαιότητας που προκαλούν οι καθυστερήσεις. Ευνοείται, όταν η πολιτεία αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την διαφθορά, η οποία υπονομεύει το κράτος δικαίου, ενώ δημιουργεί εμπόδια και παρασιτικές δομές στην οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα.Ευνοείται, όταν διασφαλίζεται η διαφάνεια στη λειτουργία του κράτους, όταν ενισχύεται το κύρος των δικαστικών αποφάσεων και ο σεβασμός στους θεσμούς της Πολιτείας, ως βασικοί ρυθμιστές της οικονομικής δραστηριότητας. Ευνοείται όταν υπάρχει ισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Δικαιοσύνης, μειώνοντας βεβαίως τα διαχειριστικά κόστη και όταν αποφεύγεται η χρήση του δικαστικού συστήματος ως μέσου αθέμιτου ανταγωνισμού. Ευνοείται όταν προωθείται η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και η απλοποίηση διαδικασιών που επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τέλος ευνοείται,όταν προστατεύεται η κοινωνική συνοχή και η σταθερότητα, μέσω της πρόληψης της εγκληματικότητας, με ένα σωφρονιστικό σύστημα που θα είναι εκσυγχρονισμένο, δεν θα είναι τιμωρητικό αλλά ούτε και υποχωρητικό, με γνώμονα πάντα την επιτυχή και παραγωγική επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο των κρατουμένων.

Είναι εφικτή μια τέτοια μεταρρύθμιση αν υπάρξει αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, με τη σύγχρονη κωδικοποίηση και με τους Βασικούς Κώδικες να ξαναγραφούν από την αρχή, με απόλυτο βέβαια σεβασμό στη μακρά νομική μας παράδοση αλλά και στη βαθιά συναίσθηση της ανάγκης για αλλαγή και προσαρμογή στα νέα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

Είναι εφικτή αν ενισχυθούν οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των διαφορών σε όλο το φάσμα της Ελληνικής Δικαιοσύνης, με διπλή στόχευση: αφ’ ενός την εγκαθίδρυση ενός νέου νομικού πολιτισμού διαπραγμάτευσης και αφ’ ετέρου την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Οι θεσμοί της διαμεσολάβησης και της δικαστικής μεσολάβησης για την επίλυση των αστικών και των εμπορικών διαφορών βρίσκονται ήδη σε λειτουργία ενώ μπορεί σύντομα να προωθηθεί ο μηχανισμός της ποινικής διαπραγμάτευσης και να αρχίσει η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής για πολλές κατηγορίες διοικητικών διαφορών.

Είναι εφικτή αν προωθηθεί και ολοκληρωθεί η υλοποίηση στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη. Με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η Χώρα μας θα αποκτήσει σταδιακά ένα σύγχρονο, πλήρως μηχανογραφημένο δικαιοδοτικό μηχανισμό. Η ελληνική Δικαιοσύνη μπορεί να περάσει στη νέα ψηφιακή εποχή, με εύχρηστες, φιλικές προς τον πολίτη εφαρμογές, ενταγμένες σ’ ένα ρεαλιστικό Σχέδιο Δράσης για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη.

Με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγικές δυνάμεις της οικονομίας θα μπορέσουν να αναδειχθούν και να προσδώσουν πραγματική προστιθέμενη αξία για το κοινωνικό σύνολο. Χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται βούληση και ένα ελάχιστο πλαίσιο συναίνεσης και συνεννόησης ώστε οι πιο πάνω διαπιστώσεις να μην μείνουν απλές διαπιστώσεις.

*Ο κ. Κωνσταντίνος Καραγκούνης είναι Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Ν.Δ.

H HellenicMail σε pdf

sardis rent a car banner

e-iatros

Το σήμα του Batman εμφανίστηκε σε 13 πόλεις για τα 80ά γενέθλιά του

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

Νέτσερ, ο ποπ σταρ του ποδοσφαίρου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Γιατί ο Χούμπολτ παραμένει επίκαιρος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

   

Γερμανία: πόλος έλξης Ελλήνων τουριστών